loading

Harman Hotel Furniture - Nhà sản xuất nội thất khách sạn hàng đầu tại Trung Quốc từ năm 1997

TRANG CHỦ> FAQs> 2. Thời gian dẫn

2. Thời gian dẫn

2023-08-03 14:59:58

60 ngày làm việc sau khi xác nhận tất cả các vấn đề, bao gồm 30% tiền gửi, bản vẽ xây dựng, xác nhận vải và sơn hoàn thiện.

Contact