loading

Harman Hotel Furniture - Nhà sản xuất nội thất khách sạn hàng đầu tại Trung Quốc từ năm 1997

TRANG CHỦ  > PRODUCT  >  WESTERN HAIYATT HOTEL PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC

WESTERN HAIYATT HOTEL PHÚC CHÂU, TRUNG QUỐC

Fuzhou Western Haiyatt Hotel nằm ở trung tâm thành phố Phúc Châu, một thành phố lịch sử và văn hóa nổi tiếng. Khách sạn có tất cả các loại phòng được trang bị tốt, ấm áp và thoải mái.
Harman Home Furnishing tuân thủ nguyên tắc khách hàng đầu tiên, chất lượng đầu tiên, từng bước nghiêm ngặt trong tiến độ, từng bước để vững chắc về chất lượng; để thực hiện mọi nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao và chất lượng cao của Fuzhou Western Haiyue Hotel.,

Contact